Požárně bezpečnostní zařízení a jeho funkce

požárně bezpečnostní zařízení

Pomocí požárně bezpečnostních zařízení můžete snížit ztráty při případném požáru, ale také zachránit lidské životy. Věnujte proto jim a jejich funkci dostatečnou pozornost. Požárně bezpečnostní zařízení jsou taková zařízení, která jejichž funkcí je zajistit signalizaci požáru, únik osob a omezení… Continue Reading

Teambuilding bezpečně: Ani tady nezapomeňte na BOZP!

teambuilding

Věděli jste, že se zaměstnavatel musí postarat o ochranu zdraví svých zaměstnanců i v průběhu teambuildingu? Pokud se nejedná pouze o společné ubytování, ale připraví pro vás také program s aktivitami, je za vaši bezpečnost zodpovědný. Jak na bezpečný teambuilding?… Continue Reading

Bezpečnost práce v dopravě, přepravě a logistice

bezpečnost v dopravě

Jako dopravce máte v rámci BOZP důležité povinnosti, které není radno podceňovat. Buďte pečliví a nespoléhejte na to, že vám v případě kontroly nebo ještě hůře nehody něco projde. Bezpečnost v dopravě a logistice ale přece nedodržujete jen kvůli kontrolám,… Continue Reading

Bezpečnostní značení a značky. Víte, kde je máte mít a jak mají vypadat?

bezpečnostní značky

Každý zaměstnavatel by měl dbát na to, aby byla na pracovišti náležitě označena či signalizována všechna bezpečnostní rizika. Víte, co všechno musíte mít označeno, jak mají bezpečnostní značky vypadat a kde je máte mít umístěné? Zákon č. 309/2006 Sb., který… Continue Reading

Jak na bezpečnou práci s břemeny?

břemena bozp

Práce s břemeny může být velmi riziková, jak tedy zabráníme možným nebezpečím? Existují zásady správné manipulace? Co je vůbec považujeme za břemena? Přinášíme vám přehled základních pravidel bezpečnosti práce s břemeny. Zaměstnání, při kterých dochází k manipulaci s břemeny, je opravdu mnoho,… Continue Reading

Druhy školení zaměstnanců

druhy školení zaměstnanců

Je povinností každého zaměstnavatele vytvořit systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Musí stanovit jasná pravidla a opatření, která zabraňují ohrožení zdraví na pracovištích. Se všemi pravidly ovšem musí své zaměstnance také seznámit a náležitě je proškolit. Jaké máme základní… Continue Reading

Skladování nebezpečných látek

skladování nebezpečných látek

Pracovníci EXTÉRIE se velmi často setkali s tím, že klienti uchovávali nebezpečné chemické látky a směsi v neoriginálních obalech, přelévali veškeré dezinfekční a úklidové prostředky, provozní kapaliny či barvy do PET lahví nebo jiných obalů, které poté popsali pouze fixem.… Continue Reading