Bezpečnost práce v kuchyni: Rizika i povinnosti BOZP

Bezpečnost práce v kuchyni

Pokud milujete jídlo, rozhodnete se otevřít si svou vlastní restauraci. Restaurací není nikdy dost, proto je dost možné, že se právě vašemu podniku bude skvěle dařit. Abyste však předešli problémům s kontrolou ze státní správy, mějte stále na paměti BOZP. Nevědomost o BOZP vás může vyjít draho, proto raději nepodceňujte tuto zákonnou povinnost a o bezpečnosti práce v kuchyni informujte nejen sebe, ale i své zaměstnance.

Každý podnik či místo, kde se pracuje, má svá specifika. Pokud bychom měli mluvit přímo o restauraci, kuchyni či o cukrárně, vzpomněli bychom si na nástroje, přístroje či jiné technologie, které se k práci v kuchyni využívají. Právě všechny zmíněné věci představují jistá rizika, která mohou zaměstnancům způsobit pracovní úraz. A právě podle těchto rizik se určují povinnosti bezpečnosti práce.

Pojďme se seznámit jak s viditelnými a neviditelnými riziky, tak i s povinnostmi bezpečnosti práce.

 Rizika v kuchyni

Rizik v kuchyni je skutečně hodně. Stát se zde může skutečně leccos. Rizika v kuchyni rozlišujeme na viditelná a neviditelná rizika. Mezi viditelná rizika patří popáleniny ohněm nebo žhavým předmětem. Také mezi viditelná rizika patří popáleniny od myčky nádobí, dále pořezání nožem či jiným ostrým nástrojem. Nesmíme zapomenout na uklouznutí po mokré nebo mastné podlaze. Velice často dochází i k zásahu elektrickým proudem nebo k opaření při podávání či servírování pokrmů.

Co se týče neviditelných rizik, do této skupiny patří náhlé a prudké změny teplot, dále špatné odvětrávání, nedostatečná hygiena, hlučné nebo zakouřené prostředí či přenášení těžkých předmětů.

Povinnosti BOZP

Nyní je otázka, co musí splňovat majitel restaurace nebo kuchyně v oblasti BOZP. Hlavně musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti pro své zaměstnance.  Taky musí zajistit potřebné školení o BOZP, na kterém své zaměstnance dostatečně informuje o všem, co potřebují vědět. Nesmí zapomenout na preventivní opatření zjištění rizik a také musí zpracovat takzvaný registr rizik.

Nutné je zpracování evakuačního plánu a taky se musí provádět pravidelné kontroly a audity BOZP.