Ideální teplota na pracovišti

teplota na pracovišti

Spolu se zimou a velkým zvýšením cen za energie přirozeně vyvstává otázka: Jaká je ideální dostačující teplota na pracovišti? Právě vlivem vysokých cen energií se vláda rozhodla pro doporučení nových minimálních teplot na pracovištích.

Legislativa

Teplotou na pracovišti se zabývá paragraf 2 odst. 1b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Právě v něm jsou stanovené požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Zaměstnavatel je ze zákona povinný zajistit mikroklimatické pracovní podmínky tak, aby splňovaly BOZP a hygienické předpisy.

Co je ideální?

Je ovšem samozřejmě otázkou, jaká je ta ideální teplota? Pod tímto pojmem si každý z nás představí něco jiného, ale všichni se shodnou na tom, že neoptimální teplota má vliv na výkon naší práce. Zaměstnavatel se stará především o tu minimální teplotu, kterou musí na pracovišti udržovat a u které zároveň nebude muset tolik vytápět.

Přečtěte si také: Nové minimální teploty na pracovištích.

Všeobecné doporučení je udržování teploty mezi 21°C až 23 °C, zároveň by se měly místnosti pravidelně větrat. Základní pravidla větrání by se měla dodržovat pro zamezení například vzniku plísní a podobně.

Zákoník práce stanovuje teplotní normu také podle toho, o jaký druh činnosti se jedná ­– tedy, zda jde o práci manuální, nebo spíše sedavou.

Teplota ovlivňuje naši koncentraci a výkon

U práce administrativního charakteru, kde je pohyb omezený na pouhé sezení, je doporučená minimální teplota 20 °C a maximální teplota 27 °C. Čím je práce fyzicky náročnější, je také optimální teplota nižší. Nejnižší dovolené teploty na pracovišti se pak pohybují mezi 10 a 20 °C.

Obecně lze říct, že nejpodstatnější je, aby zaměstnancům nebyla pokud možno zima ani příliš teplo, protože právě i teplota je jedním z faktorů ovlivňujících koncentraci při práci. Jsou to právě teplotní podmínky, které mohou zaměstnavatelům ušetřit až 10 % z financí díky práci, kterou zaměstnanec vykoná, pokud mu není zima nebo horko.