Jak správně poskytovat ochranné pracovní prostředky?

Jak správně poskytovat ochranné pracovní prostředky?

Každý zaměstnavatel musí mít na paměti zásady bezpečnosti práce. Je to zkrátka jeho povinnost stejně jako placení daní či úhrada sociálního a zdravotního pojištění. Ovšem u BOZP platí, že v případě nedodržení požadavků hrozí obrovské pokuty sahající do milionů korun. Zaměstnavatelé by tak neměli zapomínat nejen na pravidelná školení nebo aktualizovanou dokumentaci k BOZP, ale taktéž na OOPP. OOPP se rozumí osobní ochranné pracovní prostředky, které musí ze zákona každému zaměstnanci přidělit, aby se předcházelo újmám na zdraví, majetku nebo životě. Jenže jak ochranné prostředky správně poskytovat? 

Stačí dodržovat několik zásad 

Patříte k zaměstnavatelům, kteří si pokládají otázku, jak správně poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky? Naštěstí se nemusíte obávat toho, že se jedná o něco složitého. Stačí dodržovat jenom několik zásad.  

Zásady, kterými se řídit 

Vůbec první zásadou je, abyste se informovali o konkrétním pracovišti, respektive od konkrétního pracoviště se odvíjí to, jak budou OOPP vypadat. Předtím, než se pustíte do výběru ochranných prostředků, zjistěte si tuto informaci.  

Při výběru ochranných pracovních prostředků se musíte informovat o jejich životnosti. Tu většinou stanovuje jejich výrobce, ale pokud tak není stanoveno, je to ryze na vás. I když můžete stanovovat životnost u OOPP, co nemůžete, je nahrazovat OOPP finančním plněním.  

V případě pracovních ochranných prostředků platí, že zaměstnanci jsou povinni je používat a nosit. Výjimku mohou tvořit ti zaměstnanci, kteří nemohou OOPP nosit ze zdravotních důvodů. Ti však musí být chráněni před riziky zcela jinak, aby se předcházelo vzniku zdravotních problémů a potíží.  

Pokud se v podniku narazí na zaměstnance, který nenosí či nevyužívá ochranné pracovní prostředky a není to z důvodu zdravotních potíží, nelze takovému zaměstnanci udělit pokutu. Lze mu maximálně snížit odměny nebo osobní ohodnocení.