Lešení a BOZP

lešení a bozp

Při práci na lešení a obecně ve výškách je velmi důležité dodržování pravidel BOZP. Lešení je potřeba nejen správně a bezpečně postavit, ale i při jeho dalším užívání byste měli být opatrní. Jak je na tom lešení a BOZP?

Stavba lešení

Samotný návrh i stavba lešení musí být provedené pod dohledem odborně způsobilé osoby. Odborně způsobilá osoba musí sestavit plán lešení, návod na jeho montáž, u které musí být také přítomná. Lešení musí být stabilní a v optimální vzdálenosti od objektu.

Přečtěte si také: Povinnost BOZP a PO se netýká jen velkých firem!

Kontroly lešení

Tak, jako jsou prováděny revize u jiných zařízení a konstrukcí, ani u lešení se jim nevyhnete. Pravidelné kontroly by měly probíhat u pevného lešení jedenkrát měsíčně. U lešení pojízdného, závěsného nebo takového, které je vystavené účinkům mechanického kmitání by se kontroly měly provádět jednou za  dní.

Mohlo by vás také zajímat: Jak na bezpečnou práci s břemeny?

Jak by mělo vypadat bezpečné lešení?

Pokud na lešení hrozí pád z výšky větší, než je 1,5 metru, mělo by být součástí konstrukce také zábradlí. Výška horního okraje zábradlí by pak měla být minimálně 1,1 metru. Zábradlí by také mělo mít zarážku u podlahy.

U používání lešení by se mělo dbát na bezpečné chování s ohledem na možná rizika. Při výstupech do jednotlivých pater byste neměli výstup provádět přes dvě patra a více. Pokud využíváte žebřík, buďte otočení směrem k němu a nelezte pozadu.

Přečtěte si také: Žebříky a s nimi spojené povinnosti v rámci BOZP

Nejčastější úrazy při užívání lešení

Samozřejmě k nejběžnějším úrazům patří pád z lešení, tento úraz je většinou závažný, nebo dokonce smrtelný. K dalším úrazům dochází také při samotné montáži zábradlí.