Léto a BOZP, na co byste se měli zaměřit?

Vysoké letní teploty netrápí pouze pracovníky vykonávající svou práci venku, ale i ty ve vnitřních prostorách. Horko totiž se totiž týká i těch, kteří pracují v kanceláři či halách. Vystavení pracovníků vysokým teplotám může navíc vézt k jejich únavě, snížení produktivity, zvýšení rizika pracovního úrazu či zvyšování nákladů. Léto má tedy svá specifika v rámci BOZP, ukážeme vám jaká.

Jaká je ideální teplota?

Maximální teplota, která by na pracovišti neměla být překročena, je dána Tabulkou č. 2 v části A nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Ta třídí nevenkovní pracoviště do 8 tříd (I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V) na základě náročnosti, resp. celkového průměrného energetického výdeje (M) vyjádřeného v brutto hodnotách a ztrátě tekutin za osmihodinovou směnu. Na základě zařazení do dané třídy lze odvodit, jaká maximální teplota je právě na vašem pracovišti přístupná.

Logickým krokem při vysokých teplotách na pracovišti je snaha o jejich snížení. Jak konkrétně to zaměstnavatel vyřeší, ale není zákonem stanoveno.  Je to tedy pouze na jeho zvážení a možnostech. Pokud se rozhodne využít pro snižování teploty na pracovišti klimatizaci, měl by pamatovat na rozdíl vnějších a klimatizovaných prostor, který by neměl překročit 5-6 °C, v opačném případě hrozí nežádoucí nachlazení zaměstnanců.

Léto ve znamení pitného režimu

Kromě příjemné teploty na pracovišti je povinností zaměstnavatele zajistit svým zaměstnancům přístup k pitné vodě, a to ze zákona:

V případě nevyhovujících klimatických podmínek je zaměstnavatel také povinen poskytnout zaměstnancům (na své náklady) tzv. ochranné nápoje.

Přečtěte si také: Vstupní školení BOZP a PO není jen nezbytná formalita!

Komu se nelení, chodí na školení

O všech právech i povinnostech řádně informujte své zaměstnance. Případně, to může nechat na odbornících z EXTÉRIA. V případě zájmu o školení pro zaměstnavatele i zaměstnance v rámci bezpečnosti práce nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář.