Muskuloskeletální poruchy: jak jim předcházet?

muskuloskeletální poruchy

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejběžnější zdravotní potíže v Evropě, které souvisejí přímo s prací. Jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. O co vůbec jde a jak jim lze předcházet?

O co jde?

Název muskuloskeletální onemocnění souhrnně představuje skupinu poruch, které postihují svaly, klouby, šlachy, vazy, nervy a kosti. Může jít také o zlomeniny. Práce tato onemocnění způsobuje, vyvolává nebo zhoršuje. Nejčastějším zdravotním problémem, který souvisí s prací, je bolest zad a onemocnění horních končetin (například syndrom karpálního tunelu).

Samozřejmě mají tato onemocnění vliv na pokles produktivity, finanční zatížení zaměstnance a sociální nevýhody.

Rizika

U muskuloskeletálních onemocnění nelze jednoznačně určit jejich viníka. Jedná se totiž většinou o souhru více faktorů. Většinou jsou muskuloskeletální onemocnění výsledkem opakovaného vystavování se zátěži s vysokou (i nízkou) intenzitou po dlouhou dobu. Mezi další rizika patří také práce v chladu či manipulace s nadlimitními břemeny.

Přečtěte si také: Je vůbec možné dodržovat limity u manipulace s živými břemeny?

Studie přinášejí také stále více důkazů o tom, že muskuloskeletální poruchy souvisejí také s psychosociálními faktory. Mezi ně patří především vysoké pracovní nároky, nízká míra spokojenosti nebo monotónní práce.

Mohlo by vás také zajímat: Psychická zátěž je novým rizikem na pracovišti. Jak jí čelit?

Jak onemocněním předcházet?

Jelikož jsou poruchy způsobeny různými faktory, je potřeba obecné dodržování zásad BOZP, správných pracovních postupů a dodržování stanovených limitů. Je nutné stanovit individuální opatření pro daný druh práce a dohlížet na jejich dodržování zaměstnanci.