Nejčastější chyby ve vedení dokumentace BOZP. Čemu se vyhnout?

Dokumentace BOZP

Mít zajištěnou a v pořádku dokumentaci BOZP a PO je některým firmám a podnikatelům stále trnem v oku. Dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany je přitom ze zákona danou povinností pro všechny firmy i OSVČ. Ne všichni si však dokumentaci BOZP a PO vedou a ti co ano, v ní mají často spoustu chyb. Které jsou ty nejčastější z nich?

Nákup vzorové dokumentace BOZP

Když už se podnikatel rozhodne, že si dokumentaci BOZP pořídí, hledá k tomu co nejjednodušší, nejrychlejší a především nejlevnější cestu. Po krátkém prostudování totiž zjistí, že bezpečnostních předpisů a nařízení existuje opravdu velké množství, a že se v nich absolutně nevyzná. Usoudí proto, že si dokumentaci BOZP zakoupí nebo bezplatně stáhne z internetu, aby měl pro případnou kontrolu něco doložitelného v ruce. Vzorovou dokumentaci si pořídí přesně v oboru jeho podnikání v domnění, že zahrnuje vše, co pro své podnikání potřebuje. Každá podnikatelská činnost má však odlišná rizika, nebezpečí i povinnosti.

Neaktuální dokumentace BOZP

Druhou nejčastější chybou, které se podnikatelé dopouštějí, je neaktuální dokumentace. Drtivá většina z nich si totiž po jejím zakoupení pouze vyplní firemní údaje a dokumentaci založí do archivu. Zapomínají však na zcela zásadní věc. Dokumentace BOZP je živý dokument, který vyžaduje pravidelnou aktualizaci. Pokud s ní tedy nepracujete, systém bezpečnosti práce nebude u vás ve firmě fungovat nikdy zcela správně.

Zaměstnanci o dokumentaci BOZP nemají ani tušení

Aby dokumentace BOZP opravdu plnila svůj účel a stále zajišťovala vysokou úroveň bezpečnosti na pracovišti, musí s ní být seznámeni také všichni zaměstnanci firmy. Ti nemusí být obeznámeni se všemi detaily dokumentace, stačí jim předat pouze informace, které jsou pro ně opravdu podstatné. Zaměstnavatel musí své zaměstnance se všemi povinnostmi seznámit a doložit to jejich podpisem o proškolení.