Novinky v oblasti BOZP

BOZP

Ministerstvo práce a sociálních věci připravuje aktuální novinku v oblasti BOZP. O jakou novinku se jedná?

Ministerstvo přišlo s návrhem chránit zaměstnance před stresem v zaměstnání, respektive s návrhem, jak stresu na pracovišti především předcházet.  Tento návrh by měl být součástí připravované novely v oblasti BOZP. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová tvrdí, že je stres v zaměstnání fenoménem dnešní doby a že prevence proti vzniku stresu na pracovišti, by měla být nezbytnou součástí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vliv stresu na psychiku zaměstnance by měla být posuzována individuálně. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytne tento návrh vládě koncem dubna toho roku.

Dalším bodem, kterým by se měl tento návrh zabývat, je předcházení násilí a obtěžování na pracovišti. Podle ministryně Marksové by mělo být cílem vylepšení pracovních podmínek zaměstnanců, ale také zlepšení komunikace na pracovištích. Údajně se totiž stres podílí na zdravotních problémech, které v některých případech vedou až ke ztrátě kariéry.

Jaká je vůbec představa kontroly v zaměstnání, zda – li zaměstnavatel tato nařízení dodržuje? To prozatím není známo. Dle vyjádření náměstka generálního inspektora práce Jiřího Macíčka, bude takovéto provinění těžko dokazatelné. Dle něj bude třeba lékařského posudku, podle kterého by se v takovém případě dokázalo, že u zaměstnance došlo k psychické újmě za základě výkonu práce.

Podle právníků by v případě přijetí návrhu v oblasti BOZP mohlo dojít k tomu, že se zaměstnavatelé budou chtít pojistit sepsáním postupu, jak v takovém případě budou stres řešit, jak se s touto situací vypořádat, koho případně oslovit atd.

Odboráři tomuto návrhu v oblasti BOZP přitakají. Shodují se na tom, že nejde prioritně o kontrolu a postihy, ale o předcházení stresu, například zlepšením řízení a organizace práce, optimálním rozvržením pracovní doby nebo nastavením férových norem práce.

Podle loňského průzkumu lékařské fakulty Univerzity Karlovy se v zaměstnání dlouhodobě stresuje 39 procent lidí. Skoro dvě třetiny lidí přitom stresuje kontakt s klienty. Podle jiných statistik je nejčastější příčinou stresu v zaměstnání reorganizace práce nebo nejistota pracovního místa.

Ať už dojde v oblasti BOZP k jakékoliv změně, týkající se řešení stresu v zaměstnání, Extéria  bude mezi prvními, kteří Vám přinesou aktuální informace.