Ohlašovna požáru

ohlašovna požáru

 K nahlášení požáru slouží ohlašovna, najdete ji například na recepcích nebo vrátnicích a musí být označená odpovídající značkou. Co všechno je součástí ohlašovny požáru a jaké zásady musí splňovat?

Jak má ohlašovna vypadat?

Ohlašovnu nenajdete ve všech objektech, její zřízení je dáno dokumentací požární ochrany. Dle vyhlášky je ohlašovna požáru místo s trvalou obsluhou a vybavené potřebnými komunikačními prostředky. Z toho místa dochází k hlášení požáru nebo jiné mimořádné události. Aby bylo jasné, že se jedná o ohlašovnu, musí být řádně označená odpovídající značkou s nápisem „Ohlašovna požáru“. V této místnosti musí být viditelná čísla tísňového volání a také řád ohlašovny.

Řád ohlašovny

Co všechno musíte v řádu ohlašovny mít? Je v něm popsaný způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a dále způsob oznámení požáru hasičskému záchrannému sboru. Najdete v něm také další povinnosti, které jsou vždy upravené vzhledem k místu pracoviště. Na základě toho se liší také povinnosti obsluhy a podobně.

Přečtěte si také: Práce v noci nebo noční práce?

Nejčastější problémy

Při inspekci na pracovišti se samozřejmě stává ohlašovna požáru jedním z bodů kontroly. Mezi nejčastější prohřešky patří chybějící řád ohlašovny nebo absence zaměstnance. Osoba buď odejde poobědvat nebo dojde k nečekané prodlevě při střídání směn.

Za nedodržení nebo porušení zásad požární ochrany, a tedy i pravidel týkajících se ohlašovny požáru, může zaměstnavatelům hrozit pokuta až 1 milion korun.