Požární bezpečnost je firmami podceňována

Požární bezpečnost je firmami podceňována

V každém podniku musí být vyřešeny dvě věci, a sice požární ochrana a bezpečnost práce. Zatímco bezpečnost práce mají zaměstnavatelé většinou vyřešenou, u požární bezpečnosti nejsou zaměstnavatelé tak zodpovědní. To ostatně prokázaly i statistiky putují z úřadů. Prokázalo se, že firmy požární bezpečnost poměrně podceňují, což je podle odborníků samozřejmě velmi špatně. Zanedbávat požární bezpečnost lze přirovnat k časované bombě, která má tendenci co nevidět vybouchnout.  

Nabízí se totiž zmínit i tragické případy z tuzemska, které ukazují, jak katastrofálně může dopadnout zanedbání povinnosti PO. Škody nejsou jenom materiální, ale může taktéž dojít i ke škodám na životech nebo na zdraví člověka. A to má pak daleko horší následky než škody na majetku.  

Každým rokem dochází k nárůstu požárů 

Bohužel podle hasičů dochází každým rokem k nárůstu požárů o několik desítek procent. Každým rokem se tak musíme potýkat s několika tisícovkami požárů, které způsobí celou řadu škod. Jak jsme zmínili, škody nebývají jenom materiální, ale bývají především na životech nebo na zdraví. 

Zejména na usmrcené statistiky upozorňují. Každým rokem totiž stoupá nejen množství požárů, ale také počet usmrcených při požáru. To roste také po několika desítkách bohužel.  

Na vině je zanedbaná požární ochrana 

Velmi častým důvodem, proč dochází především ve firmách k požárům, je zanedbání požární ochrany a požární bezpečnosti. Podle mnoha zaměstnavatelů je požární bezpečnost jenom nutné zlo, které má přidělávat jenom práci a ubírat čas. Pokud by však docházelo k dodržování všech povinností, rázem by se výrazně snížilo množství vypuknutých požárů. Dodržovat povinnosti týkající se požární ochrany by však měli nejen zaměstnavatelé, ale samozřejmě také vlastníci a správci nemovitostí.