Požární poplachové směrnice

požární směrnice

Požární poplachové směrnice patří k základním dokumentům požární ochrany, které vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru.

Požární směrnice by měly být na dobře viditelném místě, aby k nim měl přístup každý zaměstnanec a další osoby pohybující se v blízkosti pracoviště. Nejčastěji bývají vyvěšeny u únikových východů, na chodbách nebo na schodištích. Požární směrnice by měly být dobře označeny a měly by být alespoň v červeném rámečku, aby byly dobře rozpoznatelné od ostatních dokumentů.

Všichni zaměstnavatelé, kteří provozují své činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím jsou povinni podle zákona o požární ochraně zpracovávat poplachové směrnice. Pokud jde o zaměstnavatele bez zvýšeného požárního nebezpečí, Ti nemusejí mít poplachové směrnice, ale musejí mít vyvěšena čísla tísňového volání.

Proč jsou poplachové směrnice tak důležité?

Především protože poplachové směrnice obsahují:

  • postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru
  • způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku
  • postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru)
  • telefonní číslo ohlašovny požárů
  • telefonní čísla tísňového volání
  • telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody

Požární směrnice udávají, jak se má zachovat osoba, která zpozoruje požár, jak reagovat a koho kontaktovat. Poplachové směrnice obsahují i telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody. Každoročně se účinnost opatření v poplachových směrnicích prověřuje formou cvičného požárního poplachu. Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.

Požární poplachové směrnice musí být zpracované, vedené a vyvěšené v českém jazyce, pokud ovšem zaměstnáváte i osoby jiných národností, uzpůsobte tomu i směrnice a vyvěste je i v dalších jazycích.