Rizikové faktory ve zdravotnictví

rizikové faktory ve zdravotnictví

Práce ve zdravotnictví je náročná jak z fyzického, tak psychického hlediska. Protože zaměstnanci mají za úkol pečovat o druhé, často nemocné osoby, vyskytují se zde rizikové faktory, které jsou velmi specifické. Pojďme se na ně dnes podívat.

Nejnebezpečnější oblast

Zdravotnictví patří vlivem nejrůznější kombinace faktorů k nejnebezpečnějším profesím. Tvoří dokonce 34 % celkové nehodovosti v pracovním prostředí. Možná se divíte, ale když se hlouběji zamyslíte, práce v této oblasti s sebou přináší rizika, která jinde jen tak nenajdeme.

Mezi rizikové faktory patří:

  • vysoká psychická i fyzická zátěž
  • uklouznutí nebo upadnutí
  • práce s lékařskými nástroji – říznutí skalpelem, bodnutí jehlou
  • práce s elektrickými zařízeními
  • práce s ionizujícími zářeními – radiodiagnostika, rentgen, nukleární medicína
  • práce s neionizujícími zářeními – lasery
  • práce s chemickými látkami a biologickým odpadem
  • biologičtí činitelé – viry, bakterie, plísně, endoparaziti, buněčné kultury
  • ruční manipulace s pacienty – nadměrná zátěž pohybového ústrojí

A jak zajistit bezpečnost práce?

Pravidla BOZP se samozřejmě zdravotnictví nevyhnou a zaměstnavatel by na ně měl brát zvýšený důraz. Jeho povinnosti můžeme víceméně rozdělit na ty obecné, které známe i z jiných pracovišť, dále prevenci při práci s technickými zařízeními a přístroji a na závěr prevenci pracoviště. Poslední zmiňovaná prevence se týká zejména úklidu na pracovišti, dezinfekci, přítomnost prostředků pro poskytnutí první pomoci, označení nouzových východů a tak dále.

Přečtěte si také: Bezpečnost v domovech pro seniory.

Zaměřit se musí také na pravidelná školení BOZP a PO, který seznamují zaměstnance se všemi riziky a procesy, jak je minimalizovat.