Uchovávání chemických látek v neoriginálních obalech

uchovávání chemických látek

Na kontrolách u klientů se technici z EXTÉRIE setkali už s lecčím, ale existují chyby, které se často opakují. Jedná se například o neprovádění revizí, špatné uchycení hasicích přístrojů a také uchovávání chemických látek a směsí v neoriginálních obalech. Jedná se přitom o riziko, které může ohrozit zdraví zaměstnanců.

Ačkoliv na tento problém již technici nenaráží tak často, je to stále důležitá součást BOZP, na kterou byste si měli dát pozor. O co se tedy konkrétně jedná?

Přečtěte si také o chemických látkách ve školách.

Chemikálie v PET lahvích i zavařovačkách

Jde o přelévání různých dezinfekčních, úklidových prostředků, ale také provozních kapalin, barev, směsí do sklenic či PET lahví, které jsou buď popsané fixem, nebo v horším případě nejsou označené vůbec. To však představuje obrovské nebezpečí pro všechny, kteří se v dané blízkosti chemických látek vyskytují či s nimi dokonce pracují. Netuší totiž, že manipulují s PET lahvemi, ve kterých jsou toxické či životu nebezpečné látky.

Mohlo by vás také zajímat: Bezpečnostní značení a značky

Co je nebezpečná chemická látka?

Nejpřesnější definicí toho, co to vlastně je nebezpečná chemická látka a chemická směs, je, že tyto látky vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. Mohou vést ke zranění nebo dokonce smrti.

Přečtěte si také: Skladování nebezpečných látek

Uchovávání chemických látek pouze v označených obalech!

Všechny tyto látky mají na svých etiketách opatřeny tzv. chemickými symboly nebezpečnosti (bílými kosočtverci s červeným orámováním a piktogramem uprostřed). Provedení piktogramu jasně určuje nebezpečnost dané látky. Dříve se používalo označení oranžových čtverců s černým piktogramem. Toto značení se dnes již nepoužívá.

Právě na etiketách originálních obalů jsou tzv. chemické symboly nebezpečnosti . Dále zde jsou uvedeny ještě další potřebné informace, jež uživatele dané látky informují, jak správně s danou látkou zacházet. Bližší informace jsou pak obsaženy v tzv. bezpečnostním listu.