Víte, jaké máte jako živnostník povinnosti v oblasti BOZP?

Živnostník

Prevence rizik a dodržování BOZP a PO se týká každého, kdo podniká jako OSVČ, a to bez ohledu na to, zda zaměstnance má nebo ne. V případě, že nikoho nezaměstnáváte, to máte daleko jednodušší. I přesto však musíte bezpečnostní předpisy dodržovat, a to nejen kvůli sobě, ale také kvůli dalším osobám, které se na vašem pracovišti mohou pohybovat. Typickým příkladem jsou místa, jako truhlářská dílna či autoservis, která zákazníci běžně navštěvují. V takové situaci pak musíte mít jistotu, že jim nehrozí žádné nebezpečí.

Jako živnostník jste tedy povinni:

  • Zajistit školení BOZP a PO
  • Zpracovat a vést si dokumentaci BOZP a PO
  • Pravidelně zajišťovat roční prověrku BOZP a PO
  • V případě, že máte zaměstnance, jim poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
  • Zajistit pracovnělékařskou prohlídku všem zaměstnancům ještě před nástupem do práce
  • Vést si knihu úrazů a úrazy nahlašovat
  • Provádět pravidelné kontroly a revize zařízení (stroje, regály, spotřebiče, žebříky, nářadí apod.)

Problematika bezpečnosti práce a požární ochrany je rozsáhlá oblast a ne každý ji proto rozumí. Pokud je to i váš případ, nemusíte hned propadat panice. V takových situacích vám totiž s řízením bezpečnosti práce pomůže bezpečnostní technik (bezpečák), případně můžete BOZP a PO svěřit tzv. odborně způsobilé osobě (OZO) v oblasti bezpečnosti práce. Někdy je funkce OZO dokonce povinná.

Zajištění prevence rizik

Ve společnosti do 25 zaměstnanců může prevenci rizik zajišťovat sám zaměstnavatel. Je však nutné, aby k tomu měl potřebné znalosti. Ve firmě, která má více než 25 zaměstnanců, maximálně však 500, musí být zaměstnavatel k prevenci rizik už odborně způsobilý. U firmy, která má více než 500 zaměstnanců, už musí prevenci rizik zajišťovat odborně způsobilá osoba (OZO).