Zaměřte se na zdravé pracoviště

Zaměřte se na zdravé pracoviště

Jak docílit zdravé pracoviště? A co to vlastně je? Zdravé pracoviště je takové, kde vás nepřekvapí úraz, kde budete bezpeční, kde bude chráněno vaše zdraví. V současnosti probíhá v celé Evropě kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku. Stojí za ním EU-OSHA, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Prostředí ve firmě je třeba chránit

K akci nazvané „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ se v současnosti přidala první vlna partnerů, kterých je více než 100 a pocházejí z celého kontinentu. Kampaň probíhá v letech 2016-2017. Zahrnuje firmy z nejrůznějších odvětví průmyslu a služeb, nechybí samozřejmě ani zaměstnavatelské svazy nebo svazy zaměstnanců a samozřejmě i mediální partneři. Také česká franchisová firma Extéria s.r.o., která se zaměřuje na poradenství v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví pracovníků a požární ochrany, doporučuje, abyste se zamysleli nad pracovním prostředím ve své firmě a pouvažovali, jaká jsou u vás z tohoto pohledu rizika. Co je cílem této kampaně?

Cílem je snaha minimalizovat

Jde především o udržitelný pracovní život. Bere se totiž ohled na to, že pracovní síla v Evropě stárne, průměrný věk lidí se zvyšuje. Proto lidé tráví a pracovišti stále větší část svého života. Je tedy důležité vytvořit zde co nejlepší pracovní prostředí. Akce je zaměřena na co nejlepší prevenci v pracovním životě, tedy snahu maximálně předcházet pracovním úrazům. Nejde ale pouze o úrazy, nýbrž i nemoci z povolání. Proto je vše zacíleno na vyhledávání rizik v pracovním prostředí a jejich maximální eliminaci. Součástí je ale samozřejmě i rehabilitace u úrazů a nemocí z povolání a s tím spojený návrat do práce. Nedílným střípkem do celé mozaiky je pochopitelně celoživotní vzdělávání. Souvisí s tím například i legislativní opatření zaměřená na zlepšení podmínek v této oblasti.