Evidenční karta o poskytování OOPP

evidenční karta

Poskytování osobní ochranných pracovních pomůcek je povinností každého zaměstnavatele. Pouhé vydávání, ale nestačí, musíte mít totiž také vše černé na bílém o tom, že zaměstnanec pomůcky převzal. Víte, jak má taková evidenční karta o výdeji OOPP vypadat?

Evidenční karta OOPP

Problematiku poskytování OOPP popisuje zákon č. 262/2006 Sb. Poskytování potřebných ochranných pomůcek v závislosti na přítomných rizicích, charakteru práce a druhu pracoviště, je povinností každého zaměstnavatele. Dokumentace o tom, jak často a v jaké podobě jsou pomůcky zprostředkované je nutnou součástí dokumentů, které na pracovišti snadno najdeme. Evidenční karta OOPP by měla sloužit pro stvrzení, že si zaměstnanec ochranný prostředek převzal. Písemné potvrzení je důležité nejen kvůli kontroly, ale především pro případné prokázání toho, že zaměstnanec, který utrpěl úraz, byl proti rizikům vybavený.

Přečtěte si také: Co hrozí v případě, že nejsou používány OOPP?

Jak má evidenční list vypadat?

Neexistuje jednotný vzor pro to, jak má tento dokument vypadat, každé pracoviště si jej uzpůsobí dle svých vlastních potřeb a případných rizik. Základem je každopádně celé jméno zaměstnance, vykonávaná práce, druh přiděleného ochranného prostředku a kvůli jakému riziku je pomůcka přidělená, dále datum předání a podpis zaměstnance.

Vyhněte se vysokým pokutám

Potřebujete v oblasti BOZP a PO poradit? Obraťte se na odborníky v oboru, obraťte se na Extérii. Zavolejte na tel. číslo +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a ujistěte se, že máte celou oblast BOZP v pořádku.