Nemoci z povolání: o co jde a kdo má nárok na odškodné

Pokud vás na pracovišti ovlivňují nepříznivé vlivy pro zdraví, je velmi pravděpodobné, že u vás může dojít ke vzniku nemoci z povolání (pokud se nemoc již neprojevila). Jak v takovém případě konat, co vše je nemoc z povolání a kdo ji uznává?

Srovnejme si pojmy s dojmy

Za nemoc z povolání se označují onemocnění vzniklé vlivem vykonávání práce v nepříznivých podmínkách. Tyto podmínky negativně ovlivňují zdraví člověka, ať už se jedná o vlivy chemické, fyzikální, biologické, nebo jinak škodlivé. Tento vliv musí být jednoznačně příčinou daného onemocnění. Případné uznávání nemocí z povolání probíhá na základě přílohy nařízení vlády č. 290/1995 Sb.

Nemoci z povolání se týkají dýchacích cest, plic, pohrudnice, pobřišnice, kožních onemocnění, či přenosných a parazitárních onemocnění.

Může mít také dočasný, nebo naopak trvalý charakter. V případě dočasné nemoci z povolání dojde k postupnému vyléčení, případně její znaky zmizí po opuštění povolání. U chronických onemocnění jde o trvalou chorobu, kdy je nutné zvážit, zda daný zaměstnanec bude v jejím výkonu pokračovat.

Nejčastější onemocnění v ČR

Podle serveru BOZP.cz jsou v České republice tyto nejčastější nemoci z povolání:

 • Syndrom karpálního tunelu,
 • Kontaktní alergický ekzém,
 • Svrab (sarkoptóza),
 • Zánět průdušek (Astma bronchiale),
 • Pneumokonióza uhlokopů prostá.

Uznávání nemoci z povolání

Nemoc z povolání uzná, dle stanovených podmínek, pouze tzv. Střediska nemocí z povolání. Jedná se o vybrané poskytovatele pracovního lékařství, kterým oprávnění ke konání uděluje ministerstvo zdravotnictví. 

Vyplácení odškodného

Každý zaměstnavatel má povinnost se pojistit, právě pro případy nemocí z povolání. Vyplácení odškodnění je tedy na pojišťovně. Jeho výši stanovuje druh náhrad a další faktory, a to podle § 271a – 271j zákona č. 262/2006 Sb., ten také stanovuje náhrady:

 • za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti (§ 271a),
 • za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti (§ 271b),
 • za bolest a ztížení společenského uplatnění (§ 271c) za použití bodového systému dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb.,
 • za účelně vynaložené náklady na léčení (§ 271d),
 • za věcné škody (§ 271e),
 • za nemajetkovou újmu při zvlášť závažném ublížení na zdraví (jednorázově rodinným příslušníkům) (§ 271f),

V případě úmrtí zaměstnance, mají pozůstalí nárok ještě na:

 • za léčebné výdaje a náklady spojené s pohřbem (§ 271g),
 • za náklady na výživu pozůstalých (§ 271h),
 • za nemajetkovou újmu pozůstalým (§ 271i),
 • za náhradu věcné škody dědicům (§ 271j).

Pokud lékař rozhodne, že daný zaměstnanec již není schopen vykonávat práci, která mu nemoc z povolání způsobila, má zaměstnanec právo na odstupné. Jeho výše je minimálně dvanáctinásobek průměrného výdělku (§ 67 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.).

Přečtěte si i další články: