Požární bezpečnost je ve firmách podceňována. Tvrdí průzkumy

Požární bezpečnost je ve firmách podceňována. Tvrdí průzkumy

Každé pracoviště by mělo být bezpečné pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. Aby se tak stalo, musí splňovat podmínky bezpečnosti práce, ale také požadavky požární ochrany. Zatímco na BOZP si řada zaměstnavatelů opravdu dbá a hledí, opačně je tomu v případě požární ochrany. To prokázaly nedávné průzkumy, které upozorňují na fakt, že požární bezpečnost je ve firmách velice podceňována, bohužel.  

Právě požární bezpečnost by se však ve firmách podceňovat neměla. Ubylo by tak tragických případů, ke kterým vlivem vzniku požáru v naší republice dochází. Je třeba uvědomit si, že požár může vést nejen k materiálním škodám, ale taktéž může být důvodem újmy na zdraví nebo újmy na životě. Už jen z tohoto důvodu kontroly mohou udělit až milionové pokuty zaměstnavateli, který se rozhodl na povinnosti PO nedbat a podceňovat je.  

Každým rokem roste počet požárů 

Jak již bylo zmíněno, nedávné průzkumy ukazují na přibývající požáry čili na to, že firmy nedbají na požární bezpečnost. Kvůli ignorování své povinnosti z ohledu PO každým rokem roste počet vzniklých požárů. Počet požárů ročně už dosahuje několika desítek tisíc.  

Bohužel s počty vzniklých požárů také roste počet usmrcených osob. Počet usmrcených osob stoupá taktéž každým rokem, jde to ruku v ruce se stoupajícím číslem vzniklých požárů.  

Aspekty požární ochrany se podceňují 

Kdyby však nedocházelo k podceňování aspektů požární ochrany, nemuseli bychom se s tímto potýkat. To ostatně tvrdí i odborníci, kteří si všímají, že řada zaměstnavatelů své povinnosti v rámci PO značně ignoruje. Největším problémem bývá nedostatečná kontrola na pracovištích (sem se řadí nedostatečná kontrola především elektroinstalací nebo zařízení spojených s budovou), dále také špatná průchodnost (nejen ve skladových prostorách a expedicích) či skrytá čidla nebo staré plány budovy.