Vyhodnocování rizik na pracovišti

Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vyhledávat a vyhodnocovat rizika a o těchto opatřeních vézt dokumentaci. Systém vyhodnocování je ale poměrně složitá a komplexní záležitost, my vám ale dnes představíme základní body, na které nezapomenout.

Zpracování seznamu pracovních prostorů a činností

Prvním krokem je zpracování seznamu míst a pracovních prostorů v pracovním systému. Ten zahrnuje všechna zařízení, jak prostory, tak i technologie, prostředí, zaměstnance i další osoby vyskytujících se na daném pracovišti. Zapomenout byste neměli ani na sklepní prostory!

Na seznam prostor navazuje i seznam pracovních činností, které jsou v jednotlivých prostorech prováděny. Seznamy mohou být vypracovány samostatně nebo přiřazeny určitým prostorám.

Identifikace nebezpečí

Ke každé pracovní pozici se vytvoří seznam případných nebezpečí a nebezpečných situací a vyhodnotí se, kdo jim může být ohrožen a jaké kroky v této situaci případně vykonat.

Omezení či odstranění rizika

Na základě znalosti rizik a jejich závažnosti je nutné vykonávat preventivní opatření, která zamezí vzniku rizika, případně sníží jeho případného dopadu. Dochází tedy k takovým opatřením, aby byly zajištěny podmínky, které omezí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců-

Vyhodnocení zdravotních rizik (kategorizace prací)

Zařazení do dané kategorie vyjadřuje zdravotní rizika a jejich míru vystavení na dané pracovní pozici. Pokud se například tedy hlásí nový uchazeč na danou pracovní pozici, je nutné, aby před samotným nástupem měl vyhotovený lékařský posudek. Dle něj je buď schopen (nebo naopak neschopen) danou pracovní pozici vykonávat. Aby mohla firma vystavit vzor pro lékařský posudek, musí daný pracovník absolvovat vstupní lékařskou prohlídku a dané pracovní místo musí zaměstnavatel zařadit, dle jednotlivých pracovník rizik, do příslušné rizikové kategorie. Se zařazením se může obrátit na odborného profesionála, který dané pracoviště projde, vyhodnotí rizika a návrh o zařazení do dané kategorie zašle na KHS.

Pravidelné hodnocení rizik

Toto hodnocení pracovních rizik je ale nutné dělat pravidelně. S každou změnou, která se na pracovišti či v procesu vyskytne, je nutné počítat a do vyhodnocení rizik zařadit. Zaměstnavatel by měl tedy nařídit periodu, během které bude docházet k pravidelným kontrolám a prověrkám těchto rizik.

Buďte připraveni a mějte celou agendu BOZP v pořádku!

Se zajištěním bezpečnosti práce na pracovišti a vše, co k ní patří, vám pomůže společnost EXTÉRIA, která poskytuje služby v oblasti BOZP a PO už přes 10 let. Neváhejte proto a kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Bezpečnosti práce neuniknou ani únikovky