Bezpečnosti práce neuniknou ani únikovky

Možná si vybavíte kauzu ze začátku ledna, roku 2019, kdy zemřelo v Polsku pět dívek během únikové hry. Od té doby se na „únikovky“ zaměřili kontrolní orgány nejen v rámci BOZP, ale také PO. Co tedy taková provozovna únikových her musí splňovat?

Nutná kolaudace přímo za tímto účelem

Aby daná společnost mohla provozovat únikové hry ve vybraném prostoru, je nutné mít kolaudaci právě pro tento účel. Nestačí kolaudace na jiný typ provozovny, jelikož únikové hry mají zcela specifické požadavky. Proto je nutné si nastudovat, co musíte jako provozovatel splňovat a zažádat o kolaudaci.

Komplexní řešení BOZP a PO

Po kolaudaci je dalším velice důležitým krokem požárně bezpečnostní řešení, které má opět svá specifika. Jedná se o dokument, který je požadován na základě Vyhlášky č. 246/2001 Sb. a součástí obsahu projektové dokumentace stavby a je zde popsáno kompletní protipožární opatření, které se vztahují k celé budově.

S tím souvisí i vyhotovená, správně vedená a pravidelně aktualizovaná dokumentace PO. Je velmi časté, že tyto únikové hry jsou často v uzavřených prostorách, případně ve sklepních či podzemních prostorách, které jsou již kategorizovány jako prostory se zvýšeným požárním nebezpečím a je tedy více než nutné dokumentaci PO vézt.

Kromě PO dokumentace, by také měla být vedena a aktualizována BOZP agenda, která jde ruku v ruce s tou požární. V rámci těchto dvou kategorií by mělo dojít také k pravidelným ročním prověrkám a školení zaměstnanců.

Revize spotřebičů a kontrola zařízení

V neposlední řadě by mělo docházet, nejen u únikových her, k pravidelným revizím elektrospotřebičů a kontrolám různých zařízení. Tato zařízení mohou být velmi častým důvodem k požáru, a proto by se na ně nemělo v rámci bezpečnosti zapomínat.

Nechte celou BOZP agendu na profesionálech!

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO dokumentaci na vašem pracovišti. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Možná si vybavíte kauzu ze začátku ledna, roku 2019, kdy zemřelo pět dívek během únikové hry. Od té doby se na „únikovky“ zaměřili kontrolní orgány nejen v rámci BOZP, ale také PO. Co tedy taková provozovna únikových her musí splňovat?

Nutná kolaudace přímo za tímto účelem

Aby daná společnost mohla provozovat únikové hry ve vybraném prostoru, je nutné mít kolaudaci právě pro tento účel. Nestačí kolaudace na jiný typ provozovny, jelikož únikové hry mají zcela specifické požadavky. Proto je nutné si nastudovat, co musíte jako provozovatel splňovat a zažádat o kolaudaci.

Komplexní řešení BOZP a PO

Po kolaudaci je dalším velice důležitým krokem požárně bezpečnostní řešení, které má opět svá specifika. Jedná se o dokument, který je požadován na základě Vyhlášky č. 246/2001 Sb. a součástí obsahu projektové dokumentace stavby a je zde popsáno kompletní protipožární opatření, které se vztahují k celé budově.

S tím souvisí i vyhotovená, správně vedená a pravidelně aktualizovaná dokumentace PO. Je velmi časté, že tyto únikové hry jsou často v uzavřených prostorách, případně ve sklepních či podzemních prostorách, které jsou již kategorizovány jako prostory se zvýšeným požárním nebezpečím a je tedy více než nutné dokumentaci PO vézt.

Kromě PO dokumentace, by také měla být vedena a aktualizována BOZP agenda, která jde ruku v ruce s tou požární. V rámci těchto dvou kategorií by mělo dojít také k pravidelným ročním prověrkám a školení zaměstnanců.

Revize spotřebičů a kontrola zařízení

V neposlední řadě by mělo docházet, nejen u únikových her, k pravidelným revizím elektrospotřebičů a kontrolám různých zařízení. Tato zařízení mohou být velmi častým důvodem k požáru, a proto by se na ně nemělo v rámci bezpečnosti zapomínat.

Nechte celou BOZP agendu na profesionálech!

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO dokumentaci na vašem pracovišti. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Deník kontrol není jen zbytečná formalita