Zásady u přidělování OOPP

Přidělování OOPP

Osobní ochranné pracovní pomůcky jsou nedílnou součástí mnoha pracovišť. Za jejich přidělování je odpovědný zaměstnavatel, který také stanovuje způsob, podmínky a dobu používání OOPP, a to na základě rizik spojených s konkrétním pracovištěm. Co vše byste měli o přidělování a povinnosti… Continue Reading