V práci se každý den zraní až 90 zaměstnanců. Vina je často na straně zaměstnavatele

Pracovní úraz

Pracovní prostředí se často stává rizikovým místem. Obzvlášť pak pro zaměstnance, kteří pracují v nebezpečných pracovních podmínkách. Jedná se například o práci ve výškách, v chladném prostředí nebo třeba v zaměstnání, v němž přichází pracovník do kontaktu s chemickými či jinak nebezpečnými látkami.… Continue Reading

Nevyhýbejte se povinnému školení v oblasti BOZP. Ušetří vám spoustu starostí

Školení BOZP

Povinnost školit zaměstnance, obzvlášť pak nováčky, se týká všech zaměstnavatelů. Některá školení navíc musí zaměstnanci absolvovat v pravidelných intervalech. Do povinných školení, která stanovuje samotný zákoník práce, spadá školení o BOZP a PO a školení řidičů referentů. Někdy je vyžadováno také… Continue Reading