Kontroly komínů versus revize

kontroly komínů versus revize

Pomalu ale jistě přichází ochlazení a s ním spojená topná sezóna. Pokud jste majitelem rodinného domu, chaty nebo chalupy, nevyhnete se povinné revizi komínu. Víte, jak často byste měli nechat komín vyčistit a jaký je vlastně rozdíl mezi revizí a kontrolou? Vše se dozvíte v našem článku kontroly versus revize komínů.

Nepodceňujte kontroly, mohlo by se vám to vymstít

Čištění komínu neboli spalinové cesty je podle zákona č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty povinné a mělo by se provádět alespoň jednou ročně. Čištěním máme na mysli odstranění pevných látek, různých usazenin a nečistot ze spalinové cesty. Čištění komínů je nejvhodnější provádět vždy na konci léta, kdy je ještě hezké a teplé počasí. Dalším důvodem, proč komín prohlédnout ještě před výrazným ochlazením, je potřeba mít ho před kontrolou či jeho čištěním vychladlý. Navíc čistit komín v dešti či mrazu je nepraktické a v případě, že se potřebujete dostat na střechu, může být i velmi nebezpečné.

Pokud komín nemůžete vyčistit klasicky mechanickým způsobem, můžete zvolit čištění pomocí vypalování. Tato metoda se však aplikuje pouze u komínu, který je odolný proti vyhoření sazí a provádí ji oprávněná osoba.

Rozdíl mezi revizí a kontrolou komínu

revizi komínu mluvíme v případě, že se jedná o jednorázovou činnost, kterou provádí specialista, nejčastěji pak kominík. Ten provádí revizi při zprovoznění kotle nebo komínu, případně po odstranění problému či po velké změně (změna druhu paliva, výměna zdroje vytápění, vznik požáru nebo trhliny ve spalinové cestě komínu apod.) Při následném dlouhodobém používání spalinových cest pak postačí provádět pouze jejich pravidelné kontroly a čištění. Revize komínu je totiž finančně nákladnější a zbytečně byste tak utratili více, než je třeba.

Jak často provádět kontrolu a čištění komínu?

Před každou kontrolou komínu je důležité, abyste nezapomněli na jeho vyčištění. Toho se můžete ujmout buď sami nebo čištění přenecháte kominíkovi. Jak často byste komín měli nechat vyčistit a zkontrolovat záleží na druhu používaného palivavýkonu připojeného kotle a na tom, zda člověk topí pouze přes sezónu nebo celoročně. Obecně však platí, že kontrolu komínu musí kominík provést alespoň jednou ročně. Zkontrolovat pak musí zejména komíny připojené na kotle s tuhými palivy, ve kterých vzniká velké množství sazí a popílku.