Kategorizace práce: jednotlivé kategorie a jejich vliv na zdraví člověka

Jednou ze základních a nezanedbatelných povinností zaměstnavatele je určení kategorie pro jednotlivé pracovní pozice. Tato kategorie určuje jak a v jakém měřítku má daná práce zdravotní vliv na daného jedince. Je také jakýmsi ukazatelem pro orgány kontrolující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Díky kategorizaci mají přehled o rizikovosti daného pracoviště. Continue Reading

Pokud řešíte zvýšený počet pracovních úrazů, věnujte pozornost motivaci vašich zaměstnanců!

Jsou méně i více riziková zaměstnání, co se týče pravděpodobnosti vzniku pracovního úrazu. Bezpečnost práce, by ale neměl podceňovat nejen žádný zaměstnavatel (ten je vázán koneckonců zákonem), ale ani žádný zaměstnanec. Pokud se na vašem pracovišti stále zvyšuje množství úrazů, ať už lehčích nebo těch závažnějších, je to signál pro zvýšení pozornosti k motivaci zaměstnanců v rámci BOZP. Continue Reading