Státní úřad inspekce práce a zvyšující se pokuty.

inspekce

Státní úřad inspekce práce má za úkol kontrolovat, zda jsou dodržovány povinnosti plynoucí z pracovněprávních předpisů. Do jeho pole působnosti tedy spadá i kontrola BOZP. Blíží se konec roku a my netrpělivě čekáme na jeho zhodnocení v rámci kontrolní činnosti. Pojďme se… Continue Reading

Teambuilding bezpečně: Ani tady nezapomeňte na BOZP!

teambuilding

Věděli jste, že se zaměstnavatel musí postarat o ochranu zdraví svých zaměstnanců i v průběhu teambuildingu? Pokud se nejedná pouze o společné ubytování, ale připraví pro vás také program s aktivitami, je za vaši bezpečnost zodpovědný. Jak na bezpečný teambuilding?… Continue Reading

Bezpečnost práce v dopravě, přepravě a logistice

bezpečnost v dopravě

Jako dopravce máte v rámci BOZP důležité povinnosti, které není radno podceňovat. Buďte pečliví a nespoléhejte na to, že vám v případě kontroly nebo ještě hůře nehody něco projde. Bezpečnost v dopravě a logistice ale přece nedodržujete jen kvůli kontrolám,… Continue Reading

Bezpečnostní značení a značky. Víte, kde je máte mít a jak mají vypadat?

bezpečnostní značky

Každý zaměstnavatel by měl dbát na to, aby byla na pracovišti náležitě označena či signalizována všechna bezpečnostní rizika. Víte, co všechno musíte mít označeno, jak mají bezpečnostní značky vypadat a kde je máte mít umístěné? Zákon č. 309/2006 Sb., který… Continue Reading

Skladování nebezpečných látek

skladování nebezpečných látek

Pracovníci EXTÉRIE se velmi často setkali s tím, že klienti uchovávali nebezpečné chemické látky a směsi v neoriginálních obalech, přelévali veškeré dezinfekční a úklidové prostředky, provozní kapaliny či barvy do PET lahví nebo jiných obalů, které poté popsali pouze fixem.… Continue Reading

Požární ochrana ve firmách

Požární ochrana

Zaměstnavatel má zákonem uděleny opatření, které musí ve firmě, co se týče prevence dodržovat. Základní povinností každého zaměstnavatele, je instalace hasících zařízení a pravidelná kontrola jejich stavu. Povinnosti organizací v oblasti požární ochrany upravuje Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně… Continue Reading