Bezpečné skladování chemických látek

Bezpečné skladování chemických látek

Snad na každém pracovišti najdeme nějaké chemické prostředky, ať už to jsou speciální látky potřebné pro vykonávání dané práce nebo obyčejné čisticí prostředky. Ve velké většině firem a společností ale dochází ke špatnému a nebezpečnému skladování těchto chemických látek. I to bývá kamenem úrazu u kontrol a výsledkem mohou být vysoké pokuty.

Neoznačené obaly a nevhodné množství

Zajisté víte, že při manipulaci s chemickými látkami a směsmi je zapotřebí dbát na pravidla, která zajistí vaši maximální bezpečnost. To platí ale i pro jejich skladování. Technici Extérie se nejednou setkali s uchováváním nebezpečných chemických látek v neoznačených obalech či s jinými problémy. Často se těchto chyb dopouští pracoviště, ve kterých se nachází jen malé množství těchto látek, a to nejčastěji v podobě čisticích a mycích prostředků. Skladování chemických látek v neoznačených, otevřených a nezajištěných obalech přitom může vést k poškození zdraví (například poleptání nebo otrava), ohrožení životního prostředí nebo poškození majetku (například vyvoláním požáru).

Přečtěte si také: Bezpečná vykládka a nakládka nemusí být věda

Jak správně skladovat?

Chemické látky vždy skladujte v prostoru k tomu určenému. K takovému prostoru je zapotřebí zpracovat také „místní řád skladu“. Látky skladujte pouze v předepsaném množství a VŽDY v originálních dobře označených obalech. Dbejte na to, aby vedle sebe byly pouze látky a směsi, které spolu nereagují nebezpečně!

Přečtěte si také: Skladování nebezpečných chemických látek v neoznačených obalech představuje obrovské nebezpečí

Vyhněte se pokutám!

Kontroly se právě velmi často zaměřují na to, kde a jakým způsobem látky skladujete. Za případné problémy či porušení hrozí vysoké pokuty. Kontrola by také měla mít k dispozici bezpečnostní listy používaných chemických látek a směsí i to, jak jsou s nimi seznámeni samotní zaměstnanci.

Dbejte na správné skladování těchto nebezpečných látek a nezapomínejte, že i obyčejné Savo může způsobit potíže!