Kategorizace práce: jednotlivé kategorie a jejich vliv na zdraví člověka

Jednou ze základních a nezanedbatelných povinností zaměstnavatele je určení kategorie pro jednotlivé pracovní pozice. Tato kategorie určuje jak a v jakém měřítku má daná práce zdravotní vliv na daného jedince. Je také jakýmsi ukazatelem pro orgány kontrolující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Díky kategorizaci mají přehled o rizikovosti daného pracoviště. Continue Reading