Zásady u přidělování OOPP

Přidělování OOPP

Osobní ochranné pracovní pomůcky jsou nedílnou součástí mnoha pracovišť. Za jejich přidělování je odpovědný zaměstnavatel, který také stanovuje způsob, podmínky a dobu používání OOPP, a to na základě rizik spojených s konkrétním pracovištěm. Co vše byste měli o přidělování a povinnosti… Continue Reading

Dohled na pracovišti

dohled na pracovišti

Dohled na pracovišti je důležitou součástí pracovnělékařských služeb. Jeho účelem je zjišťování a hodnocení rizikových faktorů na pracovišti. Díky dohledu poté můžete vytvořit soustavu opatření, která co nejvíce ochrání zaměstnance před případnými důsledky působících faktorů. Co vše je dohled na… Continue Reading