Požárně bezpečnostní zařízení a jeho funkce

požárně bezpečnostní zařízení

Pomocí požárně bezpečnostních zařízení můžete snížit ztráty při případném požáru, ale také zachránit lidské životy. Věnujte proto jim a jejich funkci dostatečnou pozornost. Požárně bezpečnostní zařízení jsou taková zařízení, která jejichž funkcí je zajistit signalizaci požáru, únik osob a omezení… Continue Reading

Pokud řešíte zvýšený počet pracovních úrazů, věnujte pozornost motivaci vašich zaměstnanců!

Jsou méně i více riziková zaměstnání, co se týče pravděpodobnosti vzniku pracovního úrazu. Bezpečnost práce, by ale neměl podceňovat nejen žádný zaměstnavatel (ten je vázán koneckonců zákonem), ale ani žádný zaměstnanec. Pokud se na vašem pracovišti stále zvyšuje množství úrazů, ať už lehčích nebo těch závažnějších, je to signál pro zvýšení pozornosti k motivaci zaměstnanců v rámci BOZP. Continue Reading