Nezapomínejte na ochranu očí

Nezapomínejte na ochranu očí

Jestliže patříte k manuálně pracujícím osobám a pracujete ve výrobních halách, různých provozovnách, například s elektřinou, anebo v prostředí, kde se nacházejí ostré předměty, nepodceňujte své zdraví a bezpečí očí. Buďte při práci vždy vybaveni speciálními ochrannými brýlemi. Ochranné brýle si… Continue Reading

Jak vybrat vhodný respirátor

Jak vybrat vhodný respirátor

Respirátory určitě patří mezi velmi nutné ochranné pomůcky. Chrání naše dýchací cesty při práci ve velmi znečištěném prostředí. Respirátory proto patří mezi vysoce ochranné pomůcky, které chránící dýchací cesty při větším riziku, kam patří prašnost a nebezpečné látky. Kvalitní respirátory… Continue Reading

Školení BOZP a PO

školení

Firma Exteria Vám přináší přehled o tom, proč je důležité projít školením bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci – BOZP při nástupu na novou pracovní pozici. Stejně tak jako školením požární ochrany – PO. Zaměstnanec, který neprošel tímto školením,… Continue Reading