Státní úřad inspekce práce a zvyšující se pokuty.

inspekce

Státní úřad inspekce práce má za úkol kontrolovat, zda jsou dodržovány povinnosti plynoucí z pracovněprávních předpisů. Do jeho pole působnosti tedy spadá i kontrola BOZP. Blíží se konec roku a my netrpělivě čekáme na jeho zhodnocení v rámci kontrolní činnosti. Pojďme se… Continue Reading

Požárně bezpečnostní zařízení a jeho funkce

požárně bezpečnostní zařízení

Pomocí požárně bezpečnostních zařízení můžete snížit ztráty při případném požáru, ale také zachránit lidské životy. Věnujte proto jim a jejich funkci dostatečnou pozornost. Požárně bezpečnostní zařízení jsou taková zařízení, která jejichž funkcí je zajistit signalizaci požáru, únik osob a omezení… Continue Reading