Hygienické podmínky ve školách a školách

hygienické podmínky ve školách

Ministerstvo zdravotnictví chystá novou vyhlášku o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin. Tento návrh by mohl uvolnit aktuální pravidla a vytvořit individuální přístup pro jednotlivá zařízení. Jak tedy návrh vyhlášky vypadá a jak by mohl zřizovatelům pomoci?

Individuální přístup

Nová vyhláška jde oproti původní flexibilnější a individuálnější cestou. Sami zřizovatelé díky ní rozhodnou, jaké požadavky na ochranu veřejného zdraví budou nad rámec vyhlášky dodržovat. To by se odvíjelo od jejich specifických podmínek, potřeb i charakteru celého zařízení. Vyhláška by tak mohla přinést lepší hygienické standardy, které budou upravené na míru danému prostoru.

Přečtěte si také: Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Prostory a kvalita vzduchu

Vyhláška například také nebude upravovat stavebně-technické požadavky a bezpečnostní ukazatele. Nově bude ale také navíc nutnost sledování kvality vzduchu ve vnitřních prostorách, která bude zakotvena v rámci předpisu zákona o ochraně veřejného zdraví.

Co tedy nová vyhláška přináší?

Samotná nová vyhláška obsahuje pouze hygienické požadavky. Kompetence a rozhodovací proces bude čistě v rukou zřizovatelů, kteří tak přizpůsobí hygienické podmínky konkrétnímu prostoru i potřebám. Dojde také k aktualizaci uložených povinností v návaznosti na přijetí nových ČSN EN (normové požadavky pro osvětlení) a u školských budov se bude sledovat kvalita větrání pomocí koncentrace CO2 – upraví vyhláška č. 6/2003 Sb.

Přečtěte si také: Povinná dokumentace ve školách.

Kontaktujte externí firmu

Nevíte si s BOZP rady? Neváhejte se obrátit na externí firmu, která vám veškerou agendu v oblasti bezpečnosti práci zajistí. Ušetříte si tím nejen čas a starosti, ale i finance v případě příchodu kontroly. Pokuty za nedodržování nebo porušování BOZP jsou totiž stále vyšší a vyšší.

Kontaktuje například Extérii. Extéria vám zajistí kompletně veškerou dokumentaci i kontrolu pracoviště. Zavolejte jim ještě dnes.