Bezpečnost ve školách: Rizika a povinnosti BOZP

Bezpečnost ve školách

Školu je nutné navštěvovat každý všední den, když je to pro děti i rodiče někdy za trest. Jestli pracujete ve školství, moc dobře víte, že i škola musí dbát na bezpečnost a ochranu zdraví. Zejména ve školství je BOZP poměrně choulostivou záležitostí, která je citlivá zejména z hlediska zákonných požadavků, práv a zodpovědnosti. Pojďme se proto na BOZP ve školství podívat, řekněme si, jaká jsou zde rizika a jaká jsou povinnosti vůči BOZP.

Na BOZP nesmí zapomínat nikdo – ani škola, ani jiná firma či člověk poskytující různé služby. Je to zákonná povinnost. Pokud na BOZP nemyslíte či pokud nevíte, o co se jedná, v případě neohlášené kontroly vás čekají mastné pokuty, které se citelně projeví na vašem bankovním kontě. Je tedy nutné, abyste na BOZP mysleli.

Pojďme se nyní podívat na zmiňované školství, kde je BOZP poměrně choulostivé téma.

Jaká jsou rizika?

Vždy hrozí v institucích nebo ve firmách jistá rizika, vždy se musí počítat s tím, že se člověku může něco stát. U škol jsou rizika následující – mezi rizika patří podceňovaná hygiena, dále taky pohyb na chodbách, zahradách a hřištích, kde může dojít k jakémukoliv úrazu. K rizikům patří i špatná požární ochrana nebo pády při těsné výchově. Při tělovýchově dochází nejčastěji k poranění končetin a je nutné si na to dávat obzvlášť pozor.

K dalším rizikům patří nedostatečná ergonomie či práce s biologickými činiteli.

Jaké jsou povinnosti BOZP ve školství?

Aby se rizikům předcházelo, je nutné dodržovat jisté povinnosti BOZP. K těm se řadí například vyhledávání rizikových faktorů a jejich prevence, dále evidence a aktualizace dokumentů BOZP a PO či školení BOZP pro všechny zaměstnance školy.

Dalšími povinnostmi je školení práce s biologickými činiteli, evidence a hlášení pracovních úrazů či zajištění osobních ochranných pracovních prostředků.