Co vás zajímá u bezpečnosti práce?

BOZP

Když přijdete do nového zaměstnání, obvykle se na vás pohrne řada otázek, vy budete chtít znát odpovědi, které se vám po vyřknutí stejně smíchají, a budete z nového zaměstnání hned první den odcházet opravdu zmatení. To se však během následujících dní zase změní a vy pochopíte naprosto všechno, co jste potřebovali. Jediné otázky, které budete mít, se mnohdy budou týkat BOZP. O BOZP by vás měl informovat nadřízený a jestli ne, možná spoléhá na to, že je už znáte. Pokud ne, přečtěte si následující odpovědi na ty nejčastější otázky, které se BOZP týkají.

• Kdo musí plnit požadavky na BOZP?

Pokud požadavky vyplývají z legislativy, pak je musí plnit naprosto každý podnikatelský subjekt. Tím se rozumí nejen právnické, ale také i fyzické osoby. Požadavky jsou většinou u firem, které mají pod sebou nějaké své zaměstnance, ať už jsou na hlavní nebo na vedlejší poměr.

• Kdo musí projít školení na BOZP?

Školením musí projít každý zaměstnanec a toto školení o právních a ostatních předpisech v oblasti bezpečnosti zajišťuje zaměstnavatel. Školení se však musí týkat konkrétní práce, kterou zaměstnanec vykonává. Nemůže se školit na taková rizika, která ho na jeho pozici nemůžou stoprocentně potkat. Školení BOZP se však týká i drobných podnikatelů, živnostníků a OSVČ.

• Kolikrát se školení opakuje?

Není ze zákona dáno, kolikrát by měl zaměstnanec školení navštívit či kolikrát se má opakovat v určité časové rovině. Všeobecně se však klade velký důraz na to, aby se takové školení konalo zhruba jednou za dva roky, kdy během těchto dvou let může dojít k jistým změnám podniku, naberou se noví zaměstnanci a tak podobně. Při změně pracovního nasazení, při nástupu nového zaměstnance, při zavedení nové technologie nebo třeba při změně pracovního postupu je zaměstnavatel povinen co nejdříve poskytnout zaměstnancům nové školení, které obeznámí s aktuální situací.