Dodržení bezpečnosti ve firmě

bezpečnost ve firmě

Každý zaměstnavatel má povinnost dodržovat bezpečnostní opatření a protipožární ochranu. Osoby samostatně výdělečně činné, podnikatelé, majitelé menších či větších firem musí dbát na bezpečnost práce a protipožární ochranu. Pro zaměstnavatele i živnostníka by měla být bezpečnost práce na prvním místě s ohledem na zaměstnance i s ohledem na dodržování platné legislativy a hrozby případných postihů.

Dozor nad dodržováním pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je zodpovědný Státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty práce. Podle Zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, se pohybují sankce týkající se přestupků z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 300 000 Kč až do 2 milionů korun.

Každý zaměstnavatel by měl znát zákoník práce, kdy základní práva a povinnosti určuje Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (především § 101 – 108). O veškeré náklady spojené s bezpečností a protipožární ochranou se stará majitel či zaměstnavatel. Pokud by jakýmkoli způsobem (přímo či nepřímo) toto pravidlo porušil, hrozí mu přísné sankce.

Ve firmě musí být směrnice určující, jak se zachovat při krizových událostech, jako je např. povodeň, požár nebo nějaká havárie. Součástí je i systém první pomoci, které firmě zajistí zařízení poskytující jí pracovně-lékařskou péči.