Kampaň za zdravé pracoviště má zlepšit podmínky zaměstnanců

zdravé pracoviště

Nevhodné podmínky na pracovišti vedou nejenom ke sníženému výkonu pracovníků a jejich nespokojenosti, ale zároveň i k vyššímu riziku vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Také vznikají určité skupiny zaměstnanců, kteří se s nedostatečnými podmínkami na pracovišti budou hůře vyrovnávat než ostatní.… Continue Reading

Požární ochrana a bezpečnost práce

bozpecnost-prace-pozarni-ochrana

Každý zaměstnavatel je povinný dodržovat bezpečnost práce nebo protipožární opatření. K povinnostem osob samostatně výdělečně činných, podnikatelů, majitelů menších či větších firem patří dbát na bezpečnost práce a požární ochranu. Při zanedbání povinností, může často docházet k pracovním úrazům, který… Continue Reading

Požární ochrana ve firmách

Požární ochrana

Zaměstnavatel má zákonem uděleny opatření, které musí ve firmě, co se týče prevence dodržovat. Základní povinností každého zaměstnavatele, je instalace hasících zařízení a pravidelná kontrola jejich stavu. Povinnosti organizací v oblasti požární ochrany upravuje Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně… Continue Reading