Jak se chránit před požárem? Nezapomínejte na prevenci

Jak se chránit před požárem? Nezapomínejte na prevenci

Každým rokem vyjíždí hasiči k nespočetnému množství požáru. Letos, kdy jsme většinu svého času museli strávit v pohodlí domova, se množství požárů jenom znásobilo. Ať už požár vypukne v domě nebo v bytě, v obou případech může napáchat nemalé škody, které se mohou dostat ne do desetitisíců, ale rovnou do milionů korun. Máte to zapotřebí? 

Pokud se chcete vyvarovat požáru, který způsobuje škody nejen na majetku, ale především také na životě, nabízí se otázka, jak se proti němu chránit. Zeptali jsme se proto hasičů, kteří v tom měli jasno – nejlepší ochranou proti požáru je prevence. A to jak v rodinných domech nebo bytech, tak samozřejmě ve firmě či společnosti.  

Na požární bezpečnost myslete už při stavbě rodinného domu 

Co se myslí dostatečnou prevencí proti požáru? Především dodržování požární bezpečnosti. Zatímco v podnicích a společnostech se musí dbát na zásady požární ochrany, v případě rodinných domů se musí myslet na požární bezpečnost už při stavbě rodinného domu. V České republice je stanoveno, že požární bezpečnost v případě rodinných domů musí být prokázána, a to požárně-bezpečnostním řešením, jinými slovy obdobným dokumentem. Už v návrhu musí projektant navrhnout řešení, která budou odolávat účinkům požáru alespoň po takovou dobu, během které bude moct dojít k evakuaci osob. 

I panelové domy musí splňovat jisté požadavky 

Stejné je to v případě panelových domů, i ty musí splňovat speciální požadavky z hlediska požární bezpečnosti. Ovšem v tomto případě nejsou všechny požadavky stejné. Vždycky záleží na tom, kdy byly domy postaveny. Některé požadavky se sice splňují už při výstavbě, ale jiné se stanovují na daný dům zpětně. 

Obecně platí, že panelové domy bývají vybaveny vnitřními hydranty, případně jsou ve společných prostorách umístěny přenosné hasicí přístroje, které jsou lidem k dispozici.