Proč se svými zaměstnanci mluvit o BOZP?

Proč se svými zaměstnanci mluvit o BOZP?

Zaměstnavatelé si musí být vědomi svých povinností. A k nim patří také dodržování zásad v rámci bezpečnosti práce. Bohužel podle posledních statistik si svých povinností není vědomo až čtyřicet procent zaměstnanců. Ti by však v případě, že dojde k odhalení nerespektování pravidel, dostali nemalou pokutu od státní správy, která by se klidně mohla dotknout až dvou milionů korun. Zaměstnavatelé by tak své povinnosti v rámci BOZP neměli podceňovat. Naopak by měli mluvit se svými zaměstnanci o tom, jaká jsou jejich práva a také povinnosti v tomto ohledu.  

Vyhnutí se pokutě – to je ostatně jeden z důvodů, proč se svými zaměstnanci opravdu mluvit o bezpečnosti práce. Těchto důvodů je však vícero.  

Udržíte bezpečnost práce v povědomí 

O bezpečnosti práce byste se neměli bavit jenom ve chvíli, kdy jsou zaměstnanci proškolováni v tomto tématu. O bezpečnosti práce by se mělo mluvit i jindy – třeba během obyčejného pracovního dne. Důvodem toho je především fakt, že se bezpečnost práce udrží v povědí. Zaměstnancům jinými slovy neustále připomínejte, co je jejich povinností a proč je tak důležité dbát na BOZP v zaměstnání. Je to především pro ně důležité – jejich zdraví a život obecně bude ochráněno.  

Přeneste na ně onu zodpovědnost 

Pokud budete se svými zaměstnanci mluvit o BOZP, pokud jim budete neustále připomínat, jak důležité je dodržovat jednotlivé povinnosti, přenesete na ně onu zodpovědnost. Sami zaměstnanci se budou cítit zodpovědně, což povede k tomu, že nebudou chtít nejen vás, ale ani sebe samotného zklamat. Dejte zaměstnancům vědět, že na jejich zodpovědnosti v tomto směru opravdu záleží.  

To povede k tomu, že se zaměstnanci budou cítit důležitě. Budou mít pocit, že jejich konání ovlivňuje výsledky společnosti. A v jistém smyslu se nemýlí. Pro vás bude jejich pocit důležitosti pojistkou, že BOZP skutečně dodržují.