Jak se liší povinnost poskytnout pitný režim a ochranný nápoj?

povinnost

Letní měsíce a s nimi spojená velká horka staví do popředí pojmy jako ochranné nápoje a pitný režim. Většina lidí sice leccos někde slyšela, ale nemá vlastně úplně jasno, co to znamená. A to jak ze skupiny zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců. Zaměstnavatelé většinou nemají téměř žádné tušení, co jsou vlastně povinni poskytnout, zaměstnanci zase neví, na co mají právo. Proto si vysvětlíme alespoň základy této problematiky.

Zaměstnavatel musí zajistit přístup k vodě

Velmi důležitá je otázka, co je to pitný režim a ochranný nápoj. Kdo si myslí, že je to totéž, mýlí se. Především musíme zdůraznit, že zaměstnavatel má za povinnost zaručit svým zaměstnancům pitný režim. Musí tedy být na pracovišti dostatečný přísun pitné vody. Ovšem ochranný nápoj je něco jiného. Jde o tekutinu, která má zaměstnance chránit buď před nadměrným teplem, nebo naopak nadměrným chladem. V těchto případech ale může nápoj dostat jedině tehdy, když jsou splněny přesně dané podmínky. Zajištění pitného režimu tedy v podstatě znamená zaručit přístup k pitné vodě z kohoutku. Například zákon č. 309/2006 Sb., konkrétně § 2, odstavec 1, písmeno b říká, pracoviště musí být zásobeno vodou – to je základní podmínka.

Pro horké provozy ochranný nápoj už při 26 °C

Ovšem povinnost zajistit ochranný nápoj vzniká až podle kategorie práce. Třeba pracovníci těžkého průmyslu, tedy ti, kteří plní pracovní úkoly v tzv. horkém provozu mají na ochranné nápoje nárok už ve chvíli, kdy teplota vzduchu na jejich pracovišti stoupne nad 26 °C a více. Třeba u administrativních pracovníků, kteří dělají lehké kancelářské práce, mají na ochranné nápoje ze zákona podle nařízení vlády nárok teprve tehdy, když v kanceláři teplota překročí 34 °C.  Pokud vám je v otázkách zajištění pitného režimu a ochranného nápoje cokoli nejasného, určitě se o tom informujte. Firma Extéria s.r.o., franchisová společnost zaměřená na tuto problematiku, tedy otázky související s bezpečností práce a ochranou zdraví, vám velice ochotně poradí. Vždy je totiž užitečné mít v uvedených otázkách jasno a znát svá práva i povinnosti.