Každý zaměstnavatel musí mít komplexní dokumentaci BOZP. Co obsahuje?

Každý zaměstnavatel musí mít komplexní dokumentaci BOZP. Co obsahuje?

Zaměstnavatelé mají řadu povinností i po stránce bezpečnosti práce. Právě na ně však nesmí zapomínat, protože právě v tomto případě jim hrozí nemalé pokuty. Podle posledních informací hrozí zaměstnavatelům, kteří nesplňují povinnosti z pohledu BOZP, až dvoumilionové pokuty, také trestní stíhání policí, a kromě jiného i odnětí svobody na několik let z důvodu případného těžkého ublížení na zdraví. Vyhnout se takovému hrozivému scénáři lze poměrně snadno, stačí kromě dodržování pravidelných školení myslet také na dokumentaci BOZP, která musí být nejen komplexní, ale především i pravidelně aktualizovaná. 

Co je to dokumentace BOZP? 

Řada zaměstnavatelů si však nyní pokládá jednu otázku, a sice co je to dokumentace BOZP? Jedná se o dokument plný všech dalších důležitých a potřebných dokumentů. Jedná se konkrétně o dokumenty týkající se vyhodnocování rizik na pracovišti, také týkající se přijatých opatření proti působení těchto rizik. Spadá sem i informace o školení zaměstnanců nebo evidence pracovních úrazů. Jsou to zkrátka informace o všem, co se týká BOZP konkrétního podniku. Zákoník práce nařizuje každému zaměstnavateli, aby tuto evidenci vedl.  

Součástí dokumentace musí být i směrnice BOZP 

Pod pojmem “dokumentace BOZP” se schovává celá řada věcí. Součástí jsou například i směrnice BOZP, které většinou vypracovává odborně způsobilá osoba. Směrnice mají zajišťovat úkoly v prevenci rizik.  

Za zmínku stojí také místní provozní. bezpečnostní předpis, který upravuje dílní činnosti. Je to dokument, který se musí vést kvůli tomu, že ho vyžadují různí právní předpisy. Lze ho přirovnat například k místnímu řádu skladu nebo k systému bezpečné práce. Všechny tyto dokumenty mají podobný účel. 

Jak již ale bylo nastíněno, součástí dokumentace k BOZP je celá řada dalších dokumentů. Vše však musí být pravidelně aktualizované. Na to je třeba apelovat a dbát.