Jaké postihy hrozí za porušení předpisů o požární ochraně?

Jaké postihy hrozí za porušení předpisů o požární ochraně?

Zaměstnavatelé mají celou řadu povinností. Není to však jenom o placení daní, ale dodržovat musí i povinnosti z pohledu požární ochrany a bezpečnosti v práce. V případě, že dojde k nedodržení povinností, hrozí podnikatelům nemalé pokuty. Jaké? To je otázka, kterou si velice často zaměstnavatelé pokládají. Podívejme se proto na požární ochranu a na to, jaké postihy za porušování předpisů o požární ochraně hrozí.  

Úvodem je ještě třeba poznamenat, že pokuty v tomto případě uděluje hasičský záchranný sbor, který přijde do podniku na kontrolu. Pokuty, které se mohou uložit, jsou různé vysoké – udělená suma se odvíjí od vážnosti konkrétního přestupku.  

Kdy se udělují pokuty do čtvrt milionu korun 

Začněme těmi nejnižšími sankcemi. Udělit se mohou pokuty do čtvrt milionu korun, a to vždy v případě, že nebudou označená místa a pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, respektive příkazy, zákazy a dalšími pokyny. Čtvrtmilionová pokuta hrozí i tehdy, kdy se neprovádí pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně.  

Taktéž takto vysoké pokuty hrozí i tehdy, kdy není vyhotovena předepsaná dokumentace PO nebo kdy není umožněn výkon státního požárního dozoru.  

Kdy se udělují pokuty do půl milionu korun 

Pokuty však mohou být daleko vyšší. Mohou dosáhnout klidně půl milionu korun. Takto vysoké pokuty se udělují v případě, že dojde k porušení rozhodnutí o vyloučení věci z užívání nebo kdy není zajištěno plnění úkolů požární ochrany. Pokud není zřízena jednotka požární ochrany, taktéž hrozí půlmilionová pokuta stejně jako v případě, že není pracoviště vybavení potřebnou požární technikou. 

Kdy se udělují pokuty do milionu korun 

Hasičský sbor při kontrole může udělit i milionovou pokutu. Ta se zpravidla uděluje osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem nebo nepředá žádnou písemnou zprávu o provedení čištění.