Na co by měli dbát dobrovolní hasiči v rámci BOZP?

dobrovolní hasiči bozp

Na stránkách VÚBP najdete projekt zaměřující se na výzkum bezpečnosti práce u dobrovolných hasičů a stresorů, které mají vliv na jejich zdraví. Dobrovolní hasiči jsou vystavováni různým druhům nebezpečí stejně jako hasiči z povolání. Jak stres ovlivňuje práci?

 

Dobrovolní hasiči zasahují u různých událostí, ať už to jsou požáry, dopravní nehody nebo jiné havárie. To vše působí jak na jejich fyzické, tak i psychické zdravé a kondici. Jsou neustále pod tlakem a vědomím nebezpečí, a proto se vše jmenovaný projekt chce věnovat zejména tomu, jak rozvíjet ochranu zdraví hasičů i na psychické úrovni.

Dobrovolní hasiči a stres

„V praxi se setkáváme se stavy, kdy se například při použití dýchací techniky může hasič zrychleným a intenzivním dýcháním dostat do stavu změněného vědomí, a může tak ve finále ohrozit jak sám sebe, tak ostatní.“ (zdroj zde)

Přečtěte si také: K čemu slouží nouzové osvětlení?

Právě stres poté vede k možným chybám, zpomaleným reakcím či vzniku traumat. Natrénování těchto situací poté k omezení tlaku, a tím pomůže hasičovi k lepšímu zvládání extrémních chvílí. Jak se říká – těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Co stres způsobuje?

Prvními příznaky vlivu stresových faktorů je například zhoršení reakčních a funkčních schopností, zhoršené dýchání, problémy se spánkem, trávicí potíže, bolest hlavy a mnoho dalších.

Přečtěte si také: Co patří mezi nejčastější příčiny vzniku požáru?

Odpočívejte a dopřejte si klid

Prevencí je také dostatečná doba „volna“, kdy se hlava i tělo stihnout uklidnit. Právě na dostatečnou dobu rekonvalescence dobrovolní hasiči často zapomínají