Nejrozšířenější nebezpečné látky v domácnostech a jak je skladovat

Nejrozšířenější nebezpečné látky v domácnostech a jak je skladovat

Prakticky v každé domácnosti se nachází kanystr s benzínem. Benzín slouží nejen jako palivo, ale je to i výborné rozpouštědlo, které slouží k čištění. Benzín se velmi snadno vypařuje, proto je důležité jej skladovat v nepropustné, hermeticky uzavřeném kanystru. Kanystr navíc ochrání benzín od nežádoucího vnějšího znečištění. Benzín, stejně jako řada jiných látek, však časem degraduje. Začnou se v něm vytvářet usazeniny a v tu chvíli již není vhodný do motorů. To se týká i zahradního nářadí. Obecně rozšířené tvrzení, že jednoduchý motor sekačky snese i méně kvalitní benzín, většinou není založeno na pravdě. V domácích podmínkách benzín vydrží několik měsíců, nejvýše jednu sezónu.  

Hlavním nebezpečím benzínu je jeho velmi vysoká těkavost. Rychle se vypaří a směs se vzduchem velmi dobře hoří. Směs je sice hořlavá jen při relativně nízkých koncentracích, ale právě těch se v praxi velmi často dosahuje, protože se výpary snadno ředí okolním vzduchem. Při spalování navíc vytváří hustý dým a velké množství sazí, které v uzavřených prostorech znesnadňují dýchání. 

Hlavním nebezpečím při práci s benzínem je jeho vdechování. Benzín má pronikavý zápach, způsobuje bolest hlavy, nevolnost, stav opilosti. Pomůže čistý vzduch a v případě zasažených očí jejich promytí čistou vodou.  

Jak skladovat propan-butan 

V domácnostech často narazíme také na lahve s propan-butanem. Ten se využívá především k topení nebo vaření. Největším nešvarem při skladování propan-butanu je přeplňování tlakových lahví. V závislosti na teplotě totiž plyn mění svůj objem, a proto je třeba vždy v lahvi nechat jistou rezervu.  

Propan-butan sám o sobě nezapáchá, jeho typické aroma způsobují přídavné látky. Důvodem je samozřejmě vyšší bezpečnost, tedy snazší odhalení unikajícího plynu. Při nadýchání pomůže čerstvý vzduch. 

Acetylen snadno hoří 

Acetylen, odborně zvaný Ethyn, se často využívá u autogenu, tedy tavné metody svařování. Při nadýchání způsobuje nevolnost a omámenost. Větší nebezpečí ovšem představuje jeho vysoká vznětlivost při smíchání se vzduchem. Proto je třeba při práci dbát na omezení jisker a samozřejmě nekouřit.