Nemocenské pojištění: jaká je jeho výše a na co si dát pozor?

co vědět o nemocenské

Nemocenské je jednou z peněžitých dávek nemocenského pojištění a slouží jako náhrada příjmu v případě pracovní neschopnosti zaměstnance. Co všechno byste o ní měli vědět jako zaměstnanec?

Účast na nemocenském pojištění zpravidla u všech zaměstnanců vzniká ze zákona a je povinná. Nemocenské pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Od kdy můžete začít pobírat nemocenskou?

V případě, že se zaměstnanec ocitne v pracovní neschopnosti nebo v karanténě, dostává nejprve náhradu mzdy, kterou pobírá prvních 10 dní, a to hned od prvního dne nemoci. O nemocenskou se jedná až od 11. kalendářního dne pracovní neschopnosti zaměstnance a vyplácí ji jeho pojišťovna.

Přečtěte si také: Jaké má práce v noci následky na zaměstnance?

Jaká je výše nemocenského pojištění?

Nemocenské se vypočítává z denního vyměřovacího základu. Během prvních tří dnů je výše nemocenského 25 procent z denního vyměřovacího základu. Od čtvrtého dne se až do konce pracovní neschopnosti platí dávka ve výši 55 procent z denního vyměřovacího základu.

Pokud se však stal člověk práceneschopný kvůli tomu, že si zranění nebo svůj stav přivodil sám po konzumaci alkoholu či po užití návykových látek, dostane pouze 50 procent z částky, kterou mu měli vyplatit za dané období.

Přečtěte si také: Jaká byla pracovní úrazovost v roce 2022?

Jak je to s nemocenskou v případě výpovědi?

Nárok na nemocenské má zaměstnanec i po skončení jeho pracovního poměru, pokud se v pracovní neschopnosti ocitne v tvz. sedmidenní ochranné lhůtě. Avšak i v tomto případě platí, že nemocenské se zaměstnanci vyplácí až od 10. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Nárok na náhradu mzdy totiž zaměstnanec automaticky ztratí, protože zde vyplácí zaměstnavatel pouze po dobu trvání pracovního poměru.

Nepodceňujte kontroly

Nedodržování režimu v pracovní neschopnosti se může zaměstnanci pěkně vymstít. Proto je důležité, aby v době stanovené lékařem, byl nemocný přítomen na adrese, kterou uvedl v potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti. V opačném případě mu může být zkrácena nebo zcela odebrána nemocenská podpora.