Povinné školení řidičů. Koho se to týká?

Povinné školení řidičů. Koho se to týká?

V rámci bezpečnosti práce je třeba dodržovat i několik méně známých zásad. Jednou z nich je i pravidelné školení řidičů, a to především řidičů z povolání. Ovšem nejen ti mají povinnost se tohoto školení účastnit. Povinnost mají i jiné profese, jen o tom ví jenom hrstka z nich.  

Podnikatelé možná vědí o tom, že se musí oni nebo jejich zaměstnanci proškolit, ale ne každý v tom má úplně jasno. Ne každý ví, kdy je absolvování školení řidičů potřebné a kdy naopak nikoliv.  

Školení se musí účastnit hlavně řidiči z povolání 

U koho je povinnost absolvovat školení řidičů naprosto jasná, tak jsou řidiči z povolání. Jejich náplní práce je prakticky ustavičně řídit motorové vozidlo, proto školení je v tomto případě na místě. Školení zásadně probíhá v autoškole, kde je školení nabízeno. Řidič z povolání musí školení podstoupit, protože je to jeho pracovní povinnost.  

Už sedm let platí, že se povinného školení musí řidiči účastnit hlavně proto, aby došlo ke zdokonalení způsobilosti a získání odborné způsobilosti pro přepravu nebezpečných věcí. I díky tomuto faktu se povinnost absolvovat školení vztahuje především na řidiče, respektive lidi, kteří mají v pracovněprávním vztahu uvedeno, že řídí motorová vozidla.  

Zákon má i řadu výjimek 

Školení vztahující se na zdokonalování odborné způsobilosti, případně vztahující se na získání odborné způsobilosti pro přepravu nebezpečných věcí se vztahuje hlavně na ty skupiny řidičů, kteří mají řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a další. To platí prakticky pro všechny občanů členských států Evropské unie.  

Samozřejmě existuje několik výjimek, které jsou uděleny kupříkladu řidičům vozidel, jež se používají při přepravě věcí, které řidič nevyužívá při výkonu své práce nebo podnikání. V opačném případě se opět musí absolvovat školení a následně je nutné školení pravidelně opakovat.