Schody jako častý zdroj úrazů na pracovišti

schody a BOZP

Obyčejný prvek, který se nachází snad na každém pracovišti a který zároveň představuje riziko pro všechny. Některá jsou vybavená zábradlím, jiná nikoliv. Jak můžeme na schody nahlížet z pohledu BOZP? Lze zajistit nějaká specifická opatření, která omezila rizika spojená se schůdky?

Jaký je rozdíl?

Nejprve si ujasněme, jaký je rozdíl mezi schůdky a schody. Zásadní rozdíl je totiž v umístění. Zatímco schodiště jsou trvalou součástí pracoviště a jsou brány jako komunikace pro pěší, schůdky jsou přístupné ze dvou či více stran a tvoří jakýsi mezistupně. Ať už mezi plošinami nebo ze země ke stroji. Schůdky jsou navíc přemístitelné a nemusí být pevně ukotveny tak, jako schody a schodiště.

Přečtěte si také: Jaké má práce v noci následky na zdraví zaměstnanců?

Značení schodů

Schody je nutné správně označit, tak aby byly viditelné a předešlo se zbytečným pádům a zakopnutím. Na schodišti by měl být označen první a poslední stupeň schodiště, a to jinou barvou než je schodiště či podlaha. Jistě sami víte, že právě tyto první schody jsou zrádné, protože hrozí jejich přehlédnutí a následný pád. Pokud je schodiště v prostoru, kde je horší viditelnost, označení by mělo být výrazné nebo dokonce svítit.

Přečtěte si také: Co je kategorizace prací?

Pokud se schodiště nachází na únikové cestě, musí být viditelné právě i ve tmě, a tudíž odlišeno fotoluminiscenčním značením.

Značky jsou velmi různé od různých protiskluzových pruhovaných pásek, až po svítící výrazné. Důležité je, aby schodiště zářilo a bylo viditelné.