Školení BOZP rozhodně není ztrátou času

Školení BOZP rozhodně není ztrátou času

Zkratku BOZP, tedy bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zná nejspíš úplně každý. Pravidelná školení jsou součástí všech běžných zaměstnání. Rychle se stanou pravidelnou a nudnou rutinou. Nehody jsou smutnou součástí jakékoliv práce, ale přesvědčení, že za většinou z nich stojí náhoda a nelze jim rozumně předejít, silně otřese statistika. Asi 80 % nehod způsobí podcenění nebo zanedbání rizika. Dobře zorganizované bezpečnostní školení, vedené zkušeným školitelem, dokáže na největší rizika spolehlivě upozornit. 

Dávejte pozor na výšky a pády 

Práce ve výškách jsou jednou z nejčastějších činností, při kterých dochází k úrazům. Nehodu obvykle způsobí ztráta stability, náraz do překážky nebo zásah cizím předmětem. Při dodržování základních bezpečnostních pravidel, rozvaze a opatrnosti se jim obvykle dá snadno zabránit. 

Z hlediska průmyslových odvětví dochází nejčastěji k nehodám ve výrobě, tedy v oblastech spojených s průmyslem a zpracováním materiálů. Na zpracovatelský průmysl připadá pravidelně kolem 40 % všech pracovních úrazů. Vysoké počty nehod pravidelně vykazují také podniky spojené s dopravou, obchodem, skladováním a opravami motorových vozidel. Překvapivě vysoký počet nehod ovšem registruje i práce v administrativě. Ročně jich zaměstnavatelé evidují na dva tisíce, což ji mimochodem řadí na jednu z nejvyšších příček z hlediska rizikovosti oborů. 

Nejčastěji se zraníte při neopatrné manipulaci s břemeny 

Manipulace s břemeny, materiály a výrobky stojí za třetinou všech pracovních nehod. Jen o něco lépe jsou na tom práce a opravy na budovách. Třetí nejčastější příčinou zranění je ruční nářadí. 

Trochu jinak vypadá statistika, která bere v úvahu pouze vážná zranění a úmrtí. Vážná zranění nejčastěji souvisí s výškovými pracemi na budovách, naopak nejčastější příčinou smrtelných úrazů jsou dopravní prostředky.