Bezpečnost na pracovišti není jen prázdný pojem. Pravidla chrání zdraví, šetří čas i zpříjemňují práci

Bezpečnost na pracovišti není jen prázdný pojem. Pravidla chrání zdraví, šetří čas i zpříjemňují práci

Moderní přístup k BOZP nepředstavuje pouze akademický soubor nařízení, která se v běžném životě často obtížně uplatňují. Cílem je vytvořit použitelný soubor předpisů a rad, které zajistí bezpečnější a tím i pohodlnější práci. 

Jednoduché rady, kterými se vyplatí řídit 

Znát nástroje a pracovní postupy je první krok k úspěchu. To platí v zaměstnání i ve vaší domácí dílně. Prolistovat manuál, prohlédnout si instruktážní video nebo se zeptat a využít rady zkušenějšího kolegy je dnes snadné. Neznalost se stejně dříve či později projeví. Náhodné pokusy berou čas a v horším případě mohou vést k poškození strojů nebo zařízení se kterými pracujete. 

Čistota a pořádek na pracovišti je zásadním předpokladem bezpečné a pohodlné práce. Samozřejmě není možné při práci dodržovat absolutní pořádek a vyleštěnou podlahu, ale přehledně uložené nářadí a dostatek prostoru jsou nezbytné pro rychlé splnění úkolu. Čistota je obzvláště důležitá u nářadí. Prach a nejrůznější nečistoty jsou nejčastější příčinou poruch elektronických součástek. Silné znečištění většinou silně ovlivňuje také výkon a přesnost stroje. 

Opatrně s elektřinou i skladováním nebezpečných látek 

Zajištění všech elektrických zařízení patří samo o sobě k velmi důležitým, ale také podceňovaným tématům. Velkým rizikem je především obcházení pojistek. Nevhodné, přesto velmi časté, je také odstraňování ochranných krytů nebo nevýrazné označení funkčního připojení k elektrické síti. 

Dobře připravené pracoviště má jasné a přehledné skladování všech potenciálně nebezpečných látek. Zvlášť to platí pro jedovaté plyny, které by měly být vždy uschovávány v kvalitních tlakových nádobách a na dobře větraných místech se stálou teplotu bez extrémních výkyvů. Skladování potenciálně nebezpečných látek je však kapitola sama o sobě, která má mnoho zásad. Pokud ve svém podniku skladujete takové látky, nepodceňte jejich skladování či přístup k nim.