Dohled na pracovišti

dohled na pracovišti

Dohled na pracovišti je důležitou součástí pracovnělékařských služeb. Jeho účelem je zjišťování a hodnocení rizikových faktorů na pracovišti. Díky dohledu poté můžete vytvořit soustavu opatření, která co nejvíce ochrání zaměstnance před případnými důsledky působících faktorů.

Co vše je dohled na pracovišti?

Každý zaměstnavatel je povinen zařídit na svém pracovišti poskytování takzvaných pracovnělékařských služeb. Součástí těchto služeb je kromě hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců a poradenství také dohled na pracovišti. Pravidelný dohled na pracovišti má za cíl zjišťování a hodnocení rizikových faktorů. Díky tomu lze efektivně zjišťovat, jak moc rizikové faktory ovlivňují výkon práce, ale i jaké způsobují nemoci z povolání nebo pracovní úrazy.

Přečtěte si také: Chraňte se před bouřkou a dbejte na pravidelné revize hromosvodů

Dohled u kategorií 1 a 2

Jak je to s dohledem u pracovišť bez zvýšeného rizika? U prací, které nepodléhají nějakému zvláštnímu riziku, se dohled provádí pouze na základě žádosti zaměstnavatele, nebo pokud si jej vyžádá přímo poskytovatel PLS. Pravidelnost dozoru určuje také zaměstnavatel s poskytovatelem, a to dle konkrétních parametrů pracoviště a rizik.

Přečtěte si také: Pracovnělékařské služby v kostce

Pracoviště se zvýšeným rizikem

U pracovišť, kde se vyskytuje zvýšené riziko při výkonu práce, a která tak spadají do kategorií 2R, 3 a 4, je situace poněkud odlišná. Zde je nutné provádět dohledy pravidelně. Dle nové vyhlášky, která platí od ledna roku 2023, se dohled vykonává alespoň jedenkrát za tři roky.

Při pravidelném dohledu se zohledňuje zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter podmínek na pracovištích zaměstnavatele. (zdroj)